سپيدهای ِ سياهی های چشمهات

(سپيد)

بار ِ شيشه داشت چشمهاش

پای نگاهم

بريد

خون پاشيد توی صورتش

پلکهاش پريده بود

ديگر

لگد نمی زدم ...


********

(سياه)

توي خليج چشمهام

يه نفتكش غرق شده.


مهلت ندارم

ماهيام همه دارن ميميرن

پرنده ها دارن مي كوچن

تنگه رم حروميا قُرُق كردن،

چشمام به آبياي چشمات راه نداره دريا ! *


داغ داره دلم

مي ترسم آتيش بگيره اين نفتا،

جزيره ها خاكستر شن.


گيرم كه خليج دل آشوب

خط ساحلي بسوزه،

هيچ بادي

از هيچ تُنبي

کمک نمي فرسته.


صداي اين موجا

فقط ِ فقط ِ فقط

هوس ِ گوشماهياست ...


*من فقط تو برايم مانده ايی و مثل خليج ام که فقط از تو راه دارم به آبی ها (مسعود کرمی)

/ 65 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آقا طیب

با سلام.از گیرنده خواهش میشود که بره به سارا خانوم بگه که طیب تو حبسه هالا هالا هام از عفو خبری نيست.دست نامه رسان درد نکند.العبد.طيب حیاط زندان قصر.خزان هشتادو چهار.يا عشق.

homa

دريچه : حسرتی / نگاهی و / آهی ...

nirvana

سلام.چه کردی با اين سپيد و سياه هايت....به روزم.بيا آنطرفها بانو....

samaneh

سپيد...سياه....خاکستری...هميشه همينجوريه./ممنون از اين به من هم سر زدين.با اجازه لينک شديد در وب اين حقير.

اتی

سلام. موفق باشید.. . . . . . . .

حسين خليلی

موسيقی محسره .من خيلی کم اين جری هيجان زده جنوب مینوشتی ميشم. ضمنن اين شعر و اگه با لحجه جنوبی مينوشتی . مثل کارای کورش کرم پور تو ايتن مايه ها قدرت بيشتری ميداد . و اگه بکی با زبان خودم نوشتم که جنوب نداره . بايد بگم خليج هم نبايد داشته باشه.قابل کاره شديد . از اينکهسر میزنیخوشحالم ميکنی .

حسين خليلی

بعد ِ در يايی ها ی رويايی / دکتر براهنی . تو يه نقدی از اينکه رويايی اهل دريا نيست ينی اون حوالی بزر گ نشده ولی کلی استفاده کرده از اين کلمه وارد کرده بود ......رويايی در يه شعر جواب ميده : (من به دريا نيند يشيده بودم / دريا در فکرهايش مرا انديشيده بود.) مهم اينهکه اجرا کنی و موفق بشی فرمشو در بياری ولی موفق نبودی .

امين شهاب

سلام .. چه کامنت های قشنگی برای خودت ميذاری !!!