سلام۴

سرانجام باورت مىكنند

بايد اين كوچه نشينان ساده بدانند كه جرم باد ربودن بافه هاى رويا نبوده است

گريه نكن

راهمان دور و دلمان كنار همين گريستن است

دوباره ارديبهشت به ديدنت مىآيم

خبر تازه اى ندارم فقط،

چند صباح پيشتر دو سه سايه كه از كوچه پايين مىگذشتند، روسرىهای رنگين بسيارى باخود آورده بودند، ساز و دهل مىزدند اما،..كسى مرا نمىشناخت

راهمان دور و دلمان كنار همين گريستن است

خدارا چه ديده ای شايد آنقدر باران بنفشه باريد كه قليلى شاعر از پى گل نى، آمدند رفتند دنبال چراغ و آينه،شمعدانى،عسل،حلقه نقره و قرآن كريم..

حيرت آور است...

حالا هر كه از روبرو بيايد، صدايش مى كنيم بفرما

مسافر ما هم امروز به خانه بر مىگردد

/ 6 نظر / 16 بازدید
کلاغ

حتما از نابغه می پرسم ...

کلاغ

راستی متتن زيبايی بود ... مال کيه ؟ .. در ضمن منظورتون از فقط پنجشنبه ها چی بود ؟ طرفدارشید ؟ من که ديگه تو برنامه ها نيستم که !

sahba

سلام نفيس جان...انتظار بد دردی اونم چشم براهه مسافر بودن...بگذريم...ببين ببين من با توام ...من حتی در اوج تنهايی ام به فکر تو و عشق آسمانيم...

سعیدی راد

سلام. من مدير بخش نويسندگی پرشين بلاگ هستم. نام شما به فهرست اين گروه اضافه شد. سبز باشيد.

هیچکس

ولی تو چرا هميشه با رمز حرف می‌زنی؟ مار گفت: من همه رمزها را می‌گشايم. و هر دو خاموش شدند.